Ouder- en kindcoaching

Wat is ouder- en kindcoaching?

Er kan in een gezin een disbalans ontstaan die zo groot is dat het de onderlinge rust en harmonie verstoort. Een kind dat extreem pubert, de anderen domineert of juist extreem claimgedrag vertoont zijn vaak symptomen van een systemische disbalans. Ook kan het zijn dat het contact met een broer/zus of ouder/kind op latere leeftijd compleet verbroken wordt. Voor al deze thema’s kunt u terecht bij ouder- en kindcoaching.

Bij Coachingpraktijk Tweelingzielenhart is iedereen gelijk. Er wordt niet geoordeeld. Het gedrag dat voor de huidige problematiek zorgt wordt níet gezien als oorzaak van het probleem, maar als symptoom. Hierdoor is er nooit een ‘schuldige’ aan te wijzen.

In een systeem (het gezin) staat iedereen met elkaar in verbinding. Vanwege hun gevoeligheid pikken kinderen gemakkelijk onverwerkt leed en trauma op van hun (voor)ouders.

In het ouder- en kindgesprek komt naar voren waar de problematiek ligt en wat de samenstelling is van het gezin. Van hieruit leggen we een gezinsopstelling neer. Door het kernprobleem aan te pakken, kan de gestagneerde energie weer vrij gaan stromen tussen alle betrokkenen. De werking van die dynamiek wordt inzichtelijk gemaakt tijdens de ouder- en kindcoaching.

Tip: Vraag een gratis eerste gesprek aan!

De oplossing!

Gedurende een gezinsopstelling in de praktijk worden de betrokken gezinsleden teruggezet op hun juiste plek en positionering. Dan voelt een ieder zich gezien, gehoord en erkend. Iedereen hoort erbij. Dat brengt rust in het hele systeem.

gelukkig gezin

Wie doet er mee?

Het is niet nodig dat het hele gezin aanwezig is bij de opstelling, maar het kan natuurlijk wel! In het onderstaande voorbeeld van de peuter die zijn moeder claimt zijn deze twee vaak al voldoende om inzichtelijk te krijgen wat er speelt. De informatie die nodig is komt dan vanzelf boven tijdens de opstelling.

Kan mijn kind aanwezig blijven bij de ouder- en kindcoaching?

Een kind pakt mee wat het nodig heeft. Het kan heel goed zijn dat bij delen dat het kind betreft, er een mate van deelname is. Heel vaak geeft het kind zelf al aan wanneer het geïnteresseerd is en wanneer het zijn interesse verliest. Vaak is het heel bevrijdend om dat thema dat het kind toch raakt, nu ook door de ouder wordt gezien en erkend. Waar er zware stukken kenbaar worden die bij de ouder(s) hoort, is het kind overbodig. Het wordt uit de opstelling gehaald. Er is speelgoed aanwezig.

Ouder- en kindcoaching

Een voorbeeld

Een moeder komt bij mij in de praktijk met haar zoontje van 3. De peuter claimt zijn moeder ontzettend, wat zij als verstikkend ervaart. Hier schaamt ze zich voor. Dit zijn niet de gevoelens die ze voor haar kind zou moeten voelen, zo vertelt ze. Soms wordt het haar teveel. Ze heeft al verscheidene opvoedkundige methoden geprobeerd, maar niets lijkt voor verbetering te zorgen. Ze is zich ten einde raad.

In de opstelling wordt duidelijk dat de peuter inderdaad bovenop zijn moeder staat. Dan blijkt dat er nog een kindje moet worden opgesteld, dat al eerder bij deze moeder is gekomen. Helaas is deze zwangerschap geëindigd in een miskraam.

Moeder schiet vol. Ze beaamt dat ze het verdriet om dit verlies nog bij zich draagt. Maar sinds de komst van haar tweede kind is ze vaak zo druk dat ze daar niet aan toe wil geven. Ze houdt zich groot voor haar zoon.

In de onderlaag voelt de peuter het verdriet. Hij komt plaatsvervangend bij haar om dit gemis op te vullen.

Moeder gaat aan de slag met haar rouwproces. Nu de oudste meer in het licht is gekomen, is een ieder op zijn eigen plek komen te staan. Door de erkenning van de eerdere miskraam, staat de peuterzoon niet langer op de plek van de eerste. Hij kan in zijn eigen krachtveld gaan staan! En doordat moeder haar verdriet niet langer wegstopt, maar hier op andere momenten uiting aan geeft, heeft de peuter geen reden meer om er nog langer de aandacht voor te vragen. Hij gaat meer en meer zelfstandig spelen.
Er is rust gekomen in het systeem.

Neem hier contact op over uw eerste afspraak.