Therapeutische coaching

Wat kan Therapeutische Coaching voor mij betekenen?

Coaching is gericht op de toekomst. Therapie blikt terug naar het verleden, waardoor jij bent gevormd en geworden wie jij vandaag bent. Het kan zijn dat trauma, of oud zeer, jou nog in zijn greep heeft zonder dat je het weet. Je komt dan moeilijk vooruit of loopt telkens opnieuw tegen hetzelfde obstakel aan.

Heb jij
-het gevoel niet vooruit te komen in het leven?
-dat je telkens in hetzelfde cirkeltje ronddraait?
-Je voelt dat er méér zit in jou!
Maar vindt het nog moeilijk om dit tot uitdrukking te brengen.

-Je hebt al verschillende malen coaching geprobeerd, maar klopt het dat niets hiervan werkt voor jou?
Dan kan Therapeutische coaching jou wél verder helpen!

Het is erg moeilijk om met een coach alleen naar een doel toe te werken, als er nog zielendelen aan jou trekken die willen worden opgeruimd. Het doel dat je voor jezelf hebt gesteld bereik je niet alleen door positief blijven, van A naar B werken, of zelfs omdenken en NLP.

Als kleine kinderen vragen deze delen om erkenning, om te worden gezien en gehoord. Zij hebben overigens het beste met jou voor. Ook al lijken ze ‘lastig’, er is altijd een zeker voordeel dat ze jou opleveren. Pas als jij beide kanten van hen kunt zien, zullen ze vertrekken. Je kan dan het voordeel meenemen- maar gaat het voortaan op een betere manier bereiken!

Lees ook wat cliënten ervaren als de meerwaarde van Therapeutische coaching!

Hoe ziet een consult eruit?

De hulpvraag formuleren we samen tijdens het eerste consult. Daarna ga je al dan niet een traject aan van 5 gesprekken om de 2 á 3 weken. Hierbij kunnen er zowel therapeutische als coaching-technieken worden ingezet.

Er zijn verschillende technieken voor therapeutisch werken. Ik maak een keuze op basis van jouw persoonlijkheid, jouw verleden en wat je wilt bereiken. Dit onderscheidt zich van reguliere coaching, waar enkel wordt gekeken naar wat jouw toekomstdoelen zijn.

Wist je dat er ook sessies zijn?

Een regulier coachingsgesprek duurt 1 uur. Een sessie duurt ca. 2 uur, waardoor we verder de diepte in kunnen.

Vaak hebben mensen al eerder gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Ook kunnen ze al in contact zijn geweest met een vorm van coaching, maar deze heeft voor hen nog onvoldoende opgeleverd om het kernprobleem uit de weg te ruimen. Voor hen is het haalbaar om een therapeutische coachingssessie aan te vragen.

Een traject dat is samengesteld uit sessies is het Doorbraaktraject. Voor dit traject is er een korting van toepassing.

Vind jij het geluk in 100 dagen?

Vind jij het geluk in 100 dagen?

100 dagen: Dat is de tijd die ervoor nodig is om een transformatie tot op de diepere lagen van het on(der)bewustzijn door te laten dringen.

Binnen deze 100 dagen volg je 6 sessies ‘Therapeutische Coaching’ in de praktijk. 6 sessies binnen de 100 dagen zijn bedoeld om je scherp te houden. Nog sneller behaal je niet het beoogde resultaat.

Naast de sessies maakt het programma gebruik van gethematiseerde werkboeken.
Zij bevatten tal van vrije oefeningen, eye openers en methoden die je direct toe kan passen. Je kan ze in jouw eigen tijd en tempo doorlopen (bínnen de 100 dagen).

Ja, ik wil meer weten over het 100-dagen programma (Doorbraaktraject binnen 100 dagen)! Geef je nu op voor de Zomercursus.

Laat dit veld blanco
Tranformatie