Uitspraken bij familie-opstellingen én hun betekenis

Bij het systemisch werken met (meestal familie-)opstellingen hoor ik vaak in het voorgesprek al bepaalde uitspraken. Deze uitspraken kunnen deel uitmaken van de klacht of hulpvraag. Het kan dus veel vertellen over jouw persoonlijke omstandigheden én wat een consult voor jou individueel kan betekenen.

Een opstelling geeft inzichten in jouw unieke situatie, biedt opheldering over welke en waar verstrikkingen voorkomen. De verstrikking(en) voorkomt dat de energie (Liefde) vrij kan stromen van lid naar lid, als een onuitputtelijke bron, waarmee een ieder zich kan voeden.

Om te werken vanuit deze basisgedachte kan er een verandering plaatsvinden wanneer mensen op hun juiste plek en positie ten opzichte van elkaar worden gezet. Dit wordt doorgaans ervaren als erg bevrijdend. En biedt rust en balans in het hele systeem, dus niet alleen aan de persoon die de opstelling aanvraagt.

Hieronder heb ik veelgehoorde uitspraken nog eens verzameld. Wellicht zijn erbij waar jij iets in herkent. N.B. Echter iedere situatie is anders. Door middel van vloertegels wordt telkens opnieuw ingevoeld wat er aan de hand is.
Erachter vind je hun mogelijke achterliggende oorzaak en bijbehorende systemische betekenis en herkomst. Bij vragen of vertwijfeling, raadpleeg altijd een (psycho)therapeut.

gelukkig gezin

‘Ik voel me niet gesteund/ gedragen’

Soms komt het voor dat een kind al op jonge leeftijd besluit dat één van de ouders, of beiden, het niet alleen kan. Hij zal er alles aan doen om hen bij te staan. Een voorbeeld is een ouder die zich zelf alleen voelt, of niet gesteund en gedragen door zijn ouders. Dit voelt een kind haarfijn aan, zonder dat de ouder daar iets over hoeft te zeggen. In een opstelling zien we dat aan de blik van het kind dat is gericht op deze ouder.

In een gezonde verhouding kijkt een ieder voor zich uit, zijn eigen toekomst in en draagt zijn eigen lot. Vergelijk het met team building waarbij iemand zich blindelings achterover laat vallen in de armen van de persoon die achter hem staat. Hoe kan iemand zich gesteund/ gedragen voelen als hij kijkt naar deze persoon, maar niemand achter zich heeft staan? De oplossing zit er dus in om deze persoon om te draaien.

‘Ik voel me niet gezien’

Ook dit is mogelijk. Wanneer de zwaarte van het krachtenveld binnen een systeem erg gericht is op één persoon of problematiek, wordt hiermee de blik naar anderen ontnomen. Zij kunnen zich dan niet erkend of niet gezien voelen. Dat is dus heel herkenbaar én verklaarbaar.

‘Ik voel me niet vrij’

Het kan voorkomen dat er issues spelen in een gezin, waardoor er de zogeheten verstrikkingen ontstaan. Een kind kan volledig in bezit worden genomen door de problematiek van zijn ouders. Of zijn ouder(s) opeisen ten gevolge daarvan. In een opstelling verschijnen zij aan de voet, vlak voor of vlak naast, de betreffende ouder. Wanneer dan wordt ingevoeld op de vloertegel van de ouder, zal worden verteld dat hij zich geclaimd voelt, weinig bewegingsruimte ervaart of het wat benauwend aanvoelt. Ook dit valt dus te verklaren en wordt inzichtelijk voor de unieke situatie tijdens een opstelling. Als ook de kern van de zaak helder is, kan tijdens dezelfde opstelling het probleem worden verholpen.

‘Ik ervaar weinig verbondenheid in mijn leven’

Het tegenovergestelde van verbondenheid is gebondenheid. Verbondenheid zal pas ervaren worden als er onderling geen gebondenheid is. Cliënten die komen voor een opstelling hebben vrijwel altijd een verstrikking in hun systeem. Anders zou de (liefdes)energie immers prima doorstromen van de (groot)ouders naar de kinderen. Iedereen zou zich gekend en gezien voelen. Iedereen hoort erbij. Kortom, er is rust in dat systeem. De klacht komt voort uit een onderliggende verstrikking. Verstrikking is altijd een gebondenheid dat prettige, natuurlijke relaties in de weg staat. Dit gaat zover dat als iemand (het kind) in zijn gezin/ systeem van herkomst nooit verbondenheid heeft gekend, maar altijd gebondenheid, ook in de volwassenen relaties op latere leeftijd er eenzelfde patroon van gebondenheid wordt waargenomen. Pas als de verstrikking kenbaar is, zullen de ogen opengaan. Dan kan de persoon andere patronen ontwikkelen waarin verbondenheid, in toenemende mate, een rol heeft.

‘Ik kan geen toekomst voor me zien’

(Volwassen geworden) kinderen van ouders die iets bij hun kinderen wilden halen, hebben dat eigenlijk gemist van hun ouders uit. De blik is dan gericht in plaats van vooruit de toekomst in, naar het verleden en de grootouders. Omdat de kinderen altijd in de onderlaag hun ouders te hulp willen schieten is ook hun blik terug gericht, op de ouders. Zij staan dus als het ware achterstevoren. Het is dan erg moeilijk om je een toekomst voor te stellen.

‘Het verleden heeft me nog in zijn greep’

Dit is een typische uitspraak waarbij eerst gekeken dient te worden of het toebehoort aan de cliënt/ aanvrager zelf. Het gevoel zelf kan al zijn overgenomen van een voorouder. Er is dan een herhalend patroon te vinden bij voorouders die dit hebben ervaren óf een ingrijpende gebeurtenis die dit heeft veroorzaakt bij één van hen.

Als er iets in het systeem nog niet gezien of gehoord is, zal dat altijd terugkomen totdat deze erkenning is verkregen. Een latere generatie, de (klein)kinderen, zal dan als het ware vanuit het onbewust telkens naar het verleden worden teruggetrokken. Het kan dus gaan om een situatie waarbij het verleden gekend is, maar er desondanks nog verstrikkingen zijn die voorgaande generatie(s) niet hebben opgelost.

‘Ik kom niet vooruit in het leven’

Hetzelfde kan zich voordoen waarbij de cliënt/ aanvrager ervaart niet vooruit te komen in het leven. De verklaring is opnieuw de blik die nog is gericht op voorouderen en het verleden. Door het lot van de voorouders daar te laten en weer verantwoording te nemen voor het eigen lot, kan de cliënt zich omdraaien. Er komt dan ruimte vrij om zelf aan een toekomst te bouwen. Dit kan een proces zijn, waar we in de praktijk op respectvolle wijze samen naartoe werken. Een opstelling kan ook leiden tot één flits van helder inzicht, welke direct wordt verwerkt in de opstelling zelf. Waardoor er de dagen erna als vanzelf al zaken anders aanvoelen.

‘Ik hoor er niet bij’

Wanneer er in een systeem nog geheimen zijn rondom uitsluiting, zal een lid van een latere generatie uit trouw aan het familiesysteem hetzelfde lot gaan dragen. Deze voelt zich uitgesloten en meent niet bij de groep te horen. Let wel dat een dergelijk ‘ziek’ systeem altijd onrust brengt voor álle betrokkenen. Als het vergeten lid opnieuw in het licht komt, is het niet langer nodig voor cliënt om zich te identificeren met dat lot. Hij kan dan zijn eigen authentieke plek in gaan nemen in het systeem en zijn eigen lot leven.

‘Er is geen plek/ ruimte voor mij’

Het kan letterlijk aanvoelen alsof er (in het systeem) geen plek of ruimte is voor jou. Door in jouw (vroegere) gezinssituatie jouw authentieke plek toe te eigenen, kan je deze ruimte terugvinden. Er is een plek voor jou op deze aarde, jou toegekend bij je geboorte.

‘Ik voel me nergens thuis’

Het gevoel nergens thuis te worden ligt in het verlengde van er niet bij horen en geen eigen plek hebben. Als er nergens plek is voor jou, hoe kan je je dan thuis voelen? Ook hier is het ‘unheimlichs’ gevoel dus op te lossen door iedereen binnen het (familie)systeem van herkomst op te stellen met de juiste plek en positionering.

‘Ik kan uit het niets heel boos worden op een familielid’

Familie-opstellingen hebben alles te maken met alle personen op de juiste plek. Is dat niet het geval, dan ontstaat er verwarring in het systeem. Stel een gezin voor waarvan de ouders zijn gescheiden. Hun enige zoon zit rechts van de moeder aan de eettafel (op de plek van haar vroegere partner). Moeder is nog kwaad op haar ex. Tijdens de maaltijden kan zij zonder een voor haar inzichtelijke reden erg tekeer gaan tegen haar zoontje. Het overvalt haar iedere keer. Tijdens een consult voor haar zoontje krijgt ze inzichten in haar eigen verhouding met haar ex.

Ook kan de zoon opstijgen in het systeem naar de plek van zijn vader om de moeder te steunen. De zoon wordt teruggezet naar de kindpositie. Moeder lost haar issues voortaan op vanuit de ouderpositie met steun van andere volwassenen. Een bevrijdende zin van moeder naar de zoon kan zijn: ‘Ik los zelf mijn problemen op. Daar hoef jij niets aan te doen. Als ik hulp nodig heb, ga ik naar [naam van een volwassene]. Jij bent het kind en ik ben de ouder’.

‘Ik ken mezelf niet meer terug’

Uit loyaliteit aan het systeem kan een latere generatie een overleden, vermiste of doodgezwegen, kortom uitgesloten, familielid zich gaan identificeren met dit lid. Het doel is dat de ander wordt herinnerd en alsnog een plek krijgt in het systeem. Daarmee komen alle personen terug op hun gerechtigde plek te staan. Na identificatie is het overgenomen gedrag overbodig en verdwijnt.

Coachingpraktijk Tweelingzielenhart biedt hulp bij familierelaties en systemische problematiek, zoals een verbroken contact, huilbaby’s en claimende peuters. Ga voor meer informatie naar: Ouder- en kindcoaching (Het eerste gesprek is altijd gratis.)

Doet u ook regressie?

Als multi-disciplinair coach zijn er meerdere ‘aanvliegroutes’ waaruit ik kan kiezen tijdens mijn therapie. Vaak hangt het af van wat voor persoon ik voor mij heb en de diepte en de aard van de klacht waar ik voor kies.

Is regressie iets voor mij?
In principe leent elke cliënt zich voor een sessie met regressie. Voor de één zal het gemakkelijker zijn om zich situaties voor de geest te halen dan voor de ander. Ook kan het uitmaken of een cliënt al eerder een regressie heeft gedaan, een goed beeldend vermogen heeft en nog een aantal andere factoren. Gelukkig bestaan er ook veel technieken voor de therapeut om de cliënt te begeleiden naar en door de regressie heen.
Mocht er echter géén voortgang te verwachten zijn, dan zal ik daar eerlijk en open met je over communiceren.

Welke problemen kan ik oplossen met een regressiesessie?
Therapieën waarbij regressie uitermate effectief is, zijn terugkerende problematiek met een angel in het verleden. Vaak denken we dat problemen zich vanzelf oplossen wanneer we maar doorgaan, iets nog harder proberen etc. Nu is het zo dat wanneer een onderliggend probleem niet bekend is, deze zich zal blijven voordoen. Het wil gezien, gehoord en erkend worden. Dat is de eerste stap op weg naar heling en verbetering. Langdurige problemen die blijven sluimeren kunnen op de lange termijn fysieke en zelfs chronische klachten veroorzaken.
Het is dus van belang om ons bewust te worden. Een regressie brengt jou terug naar de wortel(s) van het probleem. Deze inzichten zijn nodig om de problematiek aan te pakken.

Hoe lang duurt een sessie of therapie?
Voor een regressietherapie zullen we langer uittrekken dan voor een gebruikelijk consult van een uur. Gemiddeld duurt een regressie zo’n anderhalf uur á 7 kwartier. Een enkele keer kan het noodzakelijk zijn om naar nóg een eerder liggende situatie terug te gaan. Een voorbeeld hiervan is van een vroege jeugdherinnering naar een vorig leven, of de overgang van een vorig leven naar nog een ander vorig leven. Het patroon herhaalt zich dan. Toch is elke stap van belang, want het onderbewustzijn laat altijd die ervaring zien die ons verder helpt in ons helingsproces.
Bij meerdere regressies wordt vaak een volgende sessie ingepland over een termijn van hooguit 2 á 3 weken.

Moet ik altijd terug naar een vorig leven?
“Ron, hoe is het gegaan de afgelopen weken?”
Ron, die zich in het echte leven anders noemt, schudt zijn schouders. Dan beschrijft hij een situatie waar hij tegenaan is gelopen en ik min of meer herken uit onze vorige sessies.
“Als je wilt kunnen we een regressie proberen vandaag, om eens te kijken naar de dieper liggende oorzaak van dit probleem. Als je daarvoor openstaat natuurlijk.”
Ron staart me aan alsof ik een andere taal ben gaan spreken.
“Regressie… Vorige levens enzo?” Ik complimenteer hem om zijn voorkennis.
Voor mensen die niet eerder met regressie hebben gewerkt, kan het een wat beladen methode zijn. Het wordt dan verbonden met het stempel ‘zweverig’.
Ik leg hem uit dat regressie eigenlijk niets anders dan een soortgelijke moeilijke situatie terughalen uit het verleden om te zien waar de zwaarte ligt. Als we die zwaarte eraf halen, hoeven soortgelijke situaties in het heden ons niet meer zoveel problemen op te leveren. Ook vertel ik hem dat, aangezien ik er wekelijks mee te maken heb, ik continue word geconfronteerd met de vele positieve uitwerkingen ervan.
Ron knikt instemmend.

Iemand die voor het eerst een regressie doet, zal ik om te beginnen terugvoeren naar zijn prille jeugd. Daar kan dan nog een vorig leven herinnering uit voortkomen, maar het hoeft niet.
Het is jouw ervaring. Iedereen is verschillend en ieders situatie is verschillend. Daardoor verschilt ook ieder therapeutisch proces. Door ons af te stemmen op jouw ervaring, werken we samen naar jouw vooruitgang toe.

Kan ik een ervaring terughalen die mij negatief beïnvloedt of zelfs schaadt?
Om kort te zijn, nee. Een regressie zal altijd zijn ten behoeve van een bepaald thema in het belang van jouw herstelproces. We gaan dus nooit ‘zomaar’ terug in de tijd. Het gaat er niet om om de gebeurtenissen terughalen, wie we waren en wat we deden etc. Het doel is om de ervaring nogmaals te (her)beleven. Ten eerste om zichtbaar te maken hoe een bepaald probleem is ontstaan. In de tweede plaats zodat, wanneer de oorsprong van het probleem bekend is, het te verhelpen is. Alleen vanuit deze basis reizen wij terug in een regressie.

Er wordt respectvol omgegaan met de kennis als ook eventuele personen (waaronder onszelf) en gebeurtenissen die in een sessie naar de voorgrond treden. Bovendien mag je er vertrouwen in hebben dat, vanuit jouw zelfhelend vermogen, jouw onderbewustzijn je zal begeleiden naar goede ervaringen. Er kunnen pijnlijke ervaringen terugkomen, omdat daar vaak het trauma is ontstaan. Vervolgens gaan we op een constructieve manier deze kennis toepassen. Het dient zich dan aan om jou verder te helpen, ook als het een moeilijke ervaring was.
Tijdens de regressie-ervaring is de therapeut er om je in de ervaring te begeleiden en waar nodig, te helen.

Waarom regressie?
Regressie is een therapeutische methode welke zijn effectiviteit heeft bewezen. Het maakt zichtbaar wat er ten grondslag ligt aan een terugkerend probleem dat wordt ervaren. Het kan worden ingezet om patronen te doorbreken die ons tegenhouden, of zelfs destructief zijn. Bovendien betrekt het ook de cliënt bij het begrip om in te zien hoe een probleem is ontstaan. Er wordt dus niet alleen door de therapeut werk verricht, maar ook de cliënt zal het zelfinzicht krijgen om zichzelf beter te begrijpen. Met deze kennis kan de klacht/ blokkade waarvoor u komt makkelijker worden losgelaten.

Nog vragen?
Neem contact met mij op via het contactformulier of bel gerust.

Soul purpose coaching

Lieve coachees,
Een nieuw seizoen leek me een mooi moment voor een nieuw artikel. Het is een tijdje stil geweest wegens verhuizing van de praktijk. Inmiddels zijn wij gevestigd op een nieuwe bosrijke locatie, met volop mogelijkheden zowel binnen als buiten de praktijkruimte.
De focus van de praktijk is ietwat verlegd van Transformatieprocessen en Tweelingzielen (waarmee we ook gewoon doorgaan overigens!) naar Soul purpose coaching.

Mensen met een soul purpose perspectief

De mensen die bij mij in de praktijk komen zitten middenin hun eigen Transformatieproces. Op zoek naar ander werk. Net na een scheiding. Zoekende in relaties en het verlangen naar meer verbinding. Al deze processen zijn gestuurd vanuit de Ziel. Het zijn dus in wezen allen Zielsprocessen.

Het jasje dat te nauw was geworden, waardoor jij je niet prettig meer voelde, waardoor je op zoek ging naar soortgelijken, gelijkgestemden, en ook antwoorden. Je ging op zoek naar jouw bestemming, zelfs al wist je nog niet precies wat dat dan was. En toen kwam je ineens voor het eerst mijn praktijk binnenwandelen. Al deze consulten waren in feite Soul purpose coaching.

Wanneer je resoneert met jouw Ziel, door werk te doen dat in overeenstemming is met jouw diepste Zijn, voel je je gelukkig. Maar soul purpose uit zich niet alleen in werk. Eigenlijk is soul purpose voelbaar bij ál jouw dagelijkse bezigheden. Want het is representatief voor jouw kernwaarden. Hoe je handelt binnen én buiten jouw werk. En in je relaties.

De eerste relatie is met jezelf. Ben jij trouw aan jouw kernwaarden? Weet je eigenlijk wel wie je bent? Vervolgens uit je jouw ware gevoelens en emoties in de interactie naar anderen toe. Wil je liefdevol zijn en warm? Ben je integer? Hoe zou jij willen dat anderen met jou omgaan? Laat dat gedrag ook aan anderen zien.

En nu komt het mooiste. Dat uitdrukken van wie we in onze kern zijn, is onze soul purpose. Juist, ook jij hebt dat! Het is het mooiste dat je de wereld geven kan, om helemaal jezelf te zijn, vanuit de essentie.

Hoe we het beste leven vanuit ons Oerwezen of om terug in contact te komen met het diepste Zelf, is iets dat íedereen kan leren. Er zijn verschillende trajecten daarin te volgen. Mijn deur van de praktijkruimte staat in elk geval altijd open (wel even vooraf reserveren) óf boek een natuursessie in het bos!

Kundalini ontwaken

De werking van het hart *met gratis Hartmeditatie

De werking van het hart

De werking van het hart

Vandaag wil ik het hebben over de werking van het hart. Onderzoek naar het hart als orgaan heeft aangetoond dat het beschikt over een eigen regelcentrum, betreffende regulerende functies. Het zou daardoor dus kunnen handelen zónder tussenkomst van de hersenen. De Katharen wisten nog méér over de werking van het hart, waarvan ik nu energetisch wil onderbouwen waarom het hart zo belangrijk is.

Frequentie

In veel van mijn artikelen spreek ik over frequentie. Waarom is frequentie zo belangrijk? Alles is trilling, het is de energie waaruit we bestaan én om ons heen.

Zo kunnen we erg blij worden van muziek, maar ook wat gedeprimeerd afhankelijk van of het genre naar onze smaak is. Zelfs de emotie van de muzikant trilt door de muziek naar ons door. Op conservatoria ontwikkelen leerlingen kennis en vaardigheid in muziek, maar ook expressie van emotie. Muziek is emotie!

Ook kunnen lage, zwaardere tonen van bijvoorbeeld constante machines om ons heen, inwerken op onze eigen trillingswaarde. En juist wanneer we ons blij en energiek voelen, trillen we hoger.

Weer andere klanken wordt genezende eigenschappen toegeschreven. Het spinnen van een kat, het zingen van een walvis en de echo in het centrum van een steencirkel.

walvis
Het zingen van een walvis…

Hartritme 

Nu is er aan het hartritme iets heel bijzonders. Stel je voor dat we allemaal naast een fysiek lichaam ook uit een energetisch lichaam bestaan. We dragen als het ware een dichtheid om ons heen, die voor anderen niet tastbaar is, maar wel waarneembaar. We kunnen onze omgeving er zelfs mee beïnvloeden.

Er zwerft een pyramide op het internet met frequenties, welke elk de bijbehorende emotie aangeeft. De bovenste emoties, liefde, dankbaarheid, blijdschap, zijn emoties die behoren tot het hart.

We weten allemaal dat de primaire (levens)functie van het hart de hartslag is. Het pompt bloed door ons hart, houdt onze organen daarmee werkend en alle andere vitale delen van ons fysieke lichaam.

Welk effect heeft de hartslag op ons energetisch lichaam?

Manifestaties

Waar het populaire ‘The Secret’ overgaat, is dat onze gedachten vibraties genereren welke onze realiteit creëren. Abraham Hicks zegt dan, het zijn niet onze gedachten, maar hoe we ons voelen.

Wanneer ik me bevind in een hogere dimensie of hogere trillingswaarde, ben ik me ook bewust van mijn energetisch lichaam. Elke hartslag pompt niet alleen het bloed door mijn aderen. Ook voel ik dat mijn blijde gedachten vanuit de hartsfeer met elke slag versterkt de wereld in worden gestuurd.

Zou dit mechanisme ervoor zorgen dat zoals Abraham Hicks zegt, wij vanuit ‘the sweet spot’ waar we ons fijn en geïnspireerd voelen, positieve gebeurtenissen de wereld in manifesteren? Valt ook dat onder de werking van het hart?

Het zou dan inderdaad een behoorlijk intelligent orgaan in zichzelf zijn. Het wordt dan niet meer het geloof of vertrouwen, maar de wetenschap dat leven vanuit ons hart ons niet alleen gelukkiger maakt, maar ook mogelijk is.

Wil jij leren hoe je kunt voelen wat er leeft in je hart en je hieraan overgeven? Is het tijd voor verandering en wil jij jouw Passie de wereld in manifesteren? Of ben je op zoek naar een beroep waar je wél plezier aan beleeft? 
Tijdens een persoonlijk consult halen we jouw antwoorden boven water en breng ik je terug in contact met jouw diepste Zelf.

Tweelingzielen

Zoals ik al schrijf op mijn website, ben je prima in staat om te leven vanuit je hart zonder dat je ooit maar gehoord hebt van het begrip ‘tweelingziel’. Anderzijds kan een tweelingziel nóg sneller je hart open zetten.

Voor degenen die hun tweelingziel ontmoet hebben of zich bewust zijn van hun liefdevolle aanwezigheid is het daarom eveneens een aanmoediging om ons te durven openstellen voor het proces. Angst en vertwijfeling sluit het hart, maar juist het Zielsverlangen en het openstaan dat er een mógelijkheid is, manifesteert het verlangen.

In liefde blijven hopen, blijven geloven en ook elke dag met jezelf aan de slag om dieper bij je kern te komen, zal uiteindelijk leiden tot een onvermijdelijke hereniging tussen jullie beiden. Het is waarvoor jullie op aarde zijn gekomen.
Dus houd vol! Blijf positief en geloof in jezelf.

Ga naar https://angeluitive.com/welcome/, schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang een GRATIS hartmeditatie!

Een overzicht van álle meditatie audio’s van Therapeutisch Coachingpraktijk Tweelingzielenhart vind je hier:
https://angeluitive.com/product-categorie/online-product/meditation-audio/

walvis

Is hij/ zij mijn tweelingziel?

kenmerken van de tweelingziel ontmoeting

Is hij/ zij mijn tweelingziel?

Er is een nieuwe man/ vrouw in jouw leven gekomen. Of iemand die je al kende, ben je in nieuw daglicht gaan zien. Maar hoe kan je een ‘gewone’ verliefdheid onderscheiden van een ontmoeting met jouw tweelingziel? Wat zijn de eerste signalen? Ook later in de relatie zijn er kenmerken.
Dit blog beantwoordt aan de vraag ‘Is hij/ zij mijn tweelingziel?’. Zo herken je deze!

Herkenning

Een eerste kenmerk is dat je je vrijwel direct vertrouwd voelt bij iemand. Zelfs al heb je deze persoon nog nooit eerder ontmoet, toch voelt het alsof jullie elkaar al jaren kennen. Het voelt vertrouwd om in de aanwezigheid te zijn van deze persoon.

Je zult je op je gemak voelen en veel bij elkaar herkennen. Je zit zogezegd op dezelfde golflengte. Zelfs zozeer dat je je af gaat vragen, ‘is hij/ zij mijn tweelingziel?’. Toch zijn er als jullie langer doorpraten óók dingen waarin jullie lijnrecht tegenover elkaar staan.

Tegenpolen

Tweelingzielen zijn namelijk elkaars tegenpolen. Mannelijk, vrouwelijk. Yin, yang. Het tweelingzielenpaar vult elkaar aan als geen ander. Toch zijn deze verschillen geen obstakel. Daarin onderscheidt de tweelingzielenrelatie zich van een toxische relatie! Tweelingzielen streven beiden harmonie na, zeker in relatie tot elkaar. Die verschillen mogen er gewoon zijn, zonder waarde-oordeel of dat één de ander van zijn gelijk wil overtuigen.

Acceptatie

Er is volledige acceptatie van de ander, ook als jullie het niet samen eens zijn. De ander beperkt jou niet en jij op jouw beurt zal van de ander nooit vragen om iets niet te doen omwille van jou. Het vertrouwen in de ander en in jullie relatie is zo sterk, dat je de ander volledig in zijn waarde laat.

Vrijheid

Een ander belangrijk punt van een tweelingzielenrelatie is elkaar vrij laten. Deze vrijheid is een belangrijke factor geweest in jullie beider ontwikkeling om individueel te komen waar jullie nu staan. Les begrepen, deze vrijheid laat jij je niet zomaar meer indammen en de ander ook niet. 

Enkel in vrijheid krijg je de ruimte om te zijn wie je werkelijk bent. En deze authenticiteit is nu juist zo belangrijk bij de tweelingziel! (Meer over de kernprincipes van de tweelingziel lees je in het artikel ‘Hoe vind ik mijn Tweelingziel?’).

Vanuit deze vrijheid ben je in staat om je niet aan de ander te binden (van dit type relatie zal je heel snel weer afscheid nemen of zelfs niet aangaan), maar te verbinden. Cruciaal aspect dus van de tweelingzielenrelatie.

tweelingziel danseres

Je wereld wordt op z’n kop gezet

De ander maakt zoveel in jou los, dat het voelt alsof je hele wereld op z’n kop staat. Je wordt uitgedaagd om opvattingen te herzien. Oordelen worden milder. Je realiseert je dat de ‘waarheid’ anders is dan jij dacht.

Ook ga je nadenken over jezelf. Oude oordelen over jezelf mag je los gaan laten. Je komt nog dichter bij jouw kern uit.

Versmelten

Een belangrijk kenmerk is het gevoel dat je écht één wordt met de ander. Hoe langer jullie met elkaar meelopen, des te dieper zullen jullie in elkaar verzinken.

Je krijgt impressies en gevoelens van de ander mee gedurende de dag, terwijl jullie niet samen zijn. Fysieke aanrakingen zijn eveneens veel intenser. En het is alsof je ook werkelijk voelt wat de ander voelt als jij hem aanraakt. Dit komt omdat jullie energielichamen laag voor laag met elkaar versmelten.

Doordat je elkaar beter aanvoelt, kan je dus ook beter invoelen op de ander. Je laat je hoofd los (en ideeën als ‘een relatie is hard werken’) en gaat handelen binnen jouw relatie vanuit de Hartzone. Het kost je weinig energie. Geleidelijk aan geven jullie je meer en meer over aan elkaar. En daar hoef je niets voor te doen of te overwinnen, dat gaat helemaal vanzelf!

Weinig woorden

Je zult merken dat al heel gauw een paar woorden voldoende zijn om jouw boodschap aan de ander over te brengen. Veel sneller dus dan met andere relaties en vriendschappen. 

Blijf wel communiceren over je gevoelens en wat er in je omgaat. Dit blijft immers de sleutel voor elke goede relatie!

Triggering

Een keerzijde van de versmelting is dat wanneer lagen willen versmelten, maar er bij één of bij beiden nog bagage op te ruimen is, deze schoonmaak tien x zo hard getriggered wordt om uit te voeren! Dat geeft niet als iemand zich daar bewust van is, maar pas wel op voor projectie.

Het is prachtig dat die ander jouw spiegel wil zijn, zodat jij oud zeer voorgoed mag helen. Ga dus niet in de verwijtende sfeer of zoeken wat er mis is met de ander.
Werk in plaats daarvan eraan om jezelf helemaal compleet te maken! Geloof mij, het is echt een groot cadeau.
Vind je het moeilijk om zichtbaar te krijgen wat de spiegel je wil vertellen? Of twijfel je nog of iemand jouw Tweelingziel is? Stel je vraag gedurende een 1-op-1 sessie. Zodat jullie erna samen verder kunnen!

Inner knowing

Luister naar je hart! Je draagt alle antwoorden in jezelf. Is hij/ zij mijn tweelingziel? Jouw ziel kent de route die je uit stippelde al vele jaren, dus vertrouw op je instincten en intuïtie.

Als altijd, ik ben trots op jou! Hoe ver je bent gekomen… En heb het volste vertrouwen in het vervolg van jouw reis.

Veel geluk, namasté

Therapeutisch Coachingpraktijk Tweelingzielenhart biedt ondersteuning aan individuele tweelingzielen en fungeert als katalysator bij persoonlijke ontwikkeling.

Hoe word ik (weer) gelukkig?

Man en vrouw met lichtjes

Hoe word ik (weer) gelukkig?

Donkerte is niets anders dan absentie van licht. Is ongelukkig zijn dan eigenlijk niet zien hoe gelukkig je bent?
Hoe word ik (weer) gelukkig? Het lijkt zo’n simpele vraag. Toch blijken mensen in de praktijk hier vaak zelf niet zomaar een antwoord op te weten. Het is stil. Ze denken na. En kijken dan een moment onzeker naar mij.
Gelukkig worden heeft voor een groot deel te maken met zelfkennis. In deze blog ga ik je inzichten geven over wat jij nodig hebt, waar jouw ware passies liggen en hoe je dat in jouw leven kan invullen. Zo word jij (weer) gelukkig!

Je zult zien dat alleen al door hiervoor de tijd te nemen en stil te staan bij de vragen voor jezelf, jij meer Geluk zult ervaren. Het is een manier van zeggen, ik ben het waard! Natuurlijk kan je na het lezen van dit blog ook een persoonlijke sessie boeken in de praktijk. We gaan hierbij nog dieper in op JOU als individu. Ik bied verschillende trajecten en prijsklassen aan, zodat iederéén deel kan nemen.

De trilling van verbinding met onszelf

Er is één stelregel die ik niet genoeg kan onderstrepen. GELUKKIGE MENSEN STAAN MET ZICHZELF IN VERBINDING. Klaar uit. Mensen die weten van zichzelf wat er binnenin hen omgaat en handelen vanuit deze gevoelens en behoeften, zijn in staat om zeer gelukkig te zijn. Waarom?

Je kunt denken dat je gelukkig bent en met je verstand beredeneren. Mooi huis, check. Goede baan, check. Echtgenoot en drie bloedjes van kinderen, check. Check… En toch voel je je doodongelukkig in jouw huwelijk. Hoe komt dat toch?

KORT GEZEGD KUNNEN WIJ GELUK NIET BEREDENEREN. Het is het mysterie van het hart, of zelfs de ziel, die bepaalt of wij bewegen in overeenstemming met onze diepste gevoelens en verlangens. Deze trilling veroorzaakt harmonie en Eenheid in onszelf, met als gevolg voldoening en gelukservaring. Meer over deze Universele Wet lees je hier.

Gepassioneerde ballerina op spitzen

Bezieling

Doordat wij afgesneden zijn van de Ziel, kunnen wij deze Eenheid, ook wel Geluk genoemd, niet ervaren. Het tegenovergestelde is de bezieling. Dit betekent dat wanneer wij in overeenstemming handelen met onze diepste verlangens, wij als vanzelf al meer geluk gaan ervaren. Een uitspraak die hiervan is afgeleid, is ‘Blijf trouw aan jezelf’.

Het woord ‘bezieling’ komt van de ziel, ons diepste Zelf! Om hiermee (terug) in contact te komen, dienen we in de eerste plaats onszelf serieus te nemen. In deze maatschappij zijn er zoveel situaties waarvoor we hebben geleerd om met het verstand de gevoelens te onderdrukken. Hoeveel dingen móeten er wel niet, zonder dat we er zin in hebben of ergens gepassioneerd over zijn? Hoeveel van ons deden een studiekeuze, omdat het brood op de plank op zou leveren? En zaken die we niet begrijpen met ons verstand, duwen we naar de achtergrond.

Toch kan het zijn dat, zeker vanuit die echte pure bezieling, er nóg een oplossing bestaat die wij met ons hoofd erbij niet gezien hadden. Die wat we willen, maar niet kan, toch mogelijk maakt. Het hart denkt in kansen en oplossingen, nooit in beperkingen. Dat kan je voelen ook. De energie die hiermee overeenkomt is namelijk een energie van expansie, er komt ruimte vrij. En niet van inkrimping.

Pure Hartenergie

Wat betekent dat? Vanuit het hart gaan wij als het ware vanaf een andere frequentie opereren. Waardoor er nieuwe kansen ontstaan. Het hart wil niets liever dan onze wensen werkelijkheid maken.

Dat klinkt mooi. HET HART WIL NIETS LIEVER DAN ONZE WENSEN WERKELIJKHEID MAKEN. Hoe krachtiger wij deze passie, pure Hartenergie, toestaan vóór ons te laten werken in plaats van onderdrukken, hoe meer wij gebruik maken van deze kracht.

Hoe werkt dat dan? Een voorbeeldje.
Stel je hebt een idee, maar je weet niet hoe je deze tot uitvoering moet brengen. Je zit zogezegd even vast. Oei, wat nu?!
Jij gaat niet verkrampen. Jij laat zogezegd die energie even ontspannen. Hoe dan? Door iets leuks te gaan doen! Ga een boodschapje doen of maak je hoofd leeg tijdens een boswandeling. En dan gebeurt het!
Je komt een oude kennis tegen die net de woorden uitspreekt waar jij op zat te wachten. Je gaat anders tegen de zaken aankijken. Er komt weer ruimte vrij voor nieuwe mogelijkheden. En daarmee kan jij verder.

Vrouw danst in een veld in de stralende zon

Gelukkig leven

Je zult zien dat het leven per definitie leuker en spannender wordt wanneer jij je mag gaan overgeven aan het leven. Je verbreedt als het ware je horizon. Je geeft jezelf ten eerste de ruimte om eerlijk te zijn tegenover jezelf. Dat jij je relatie niet zo leuk meer vindt? Of dat je je niet op je plek voelt in je huidige baan? Laat het zijn. Het is geen klagen om je ware gevoelens te erkennen.

Soms is er zelfs een hele goede reden voor waarom jij niet meer gelukkig bent met een situatie. Het kan echter ook zijn dat er een oplossing binnen handbereik ligt. Maar deze kan je pas zien als je eerst je ware gevoel erkent. Doe jezelf dus deze gunst. HET IS JE GEBOORTERECHT OM GELUKKIG TE ZIJN!

Trouwring aan vinger

Afscheid nemen

Natuurlijk is het naar om erachter te komen dat iets echt niet meer werkt en dat je afscheid moet nemen. Dit zal lastiger zijn voor een relatie waar je jaren inzat dan voor een baan binnen de proeftijd. Je kunt bij twijfel ook altijd nog eens contact opnemen met een gecertificeerde coach om meer inzicht te krijgen in de situatie en jouw persoonlijke beweegredenen. Het kan je een inzicht geven waardoor je anders tegen de zaken aankijkt en het erna misschien wel weer aandurft.

Eén ding is zeker. Wat we ook achterlaten, hoe groot of hoe klein, een eigenschap van onszelf of een zienswijze, erna komt altijd een nieuw begin! Hoe word ik (weer) gelukkig? Door eerlijk naar je leven te durven kijken, waarbij je trouw blijft aan jezelf (vs. zelfverloochening) en nieuwe keuzes maakt, elke dag opnieuw, die beter in overeenstemming zijn met wie jij in wezen bent.

Nieuwe carriere?

Jezelf toestaan dat te gaan uitdragen wat jouw missie is kan erg gelukkig maken. Los van het salaris of een dikke auto, kan het deuren openen naar een nog onbekend terrein. Juist datgene dat jij vurig wilt gaan doen, brengt je bij jouw unieke kracht. IN DIE ZIN IS HET DUS NIET ALLEEN VOOR JOU, MAAR OOK VOOR DE WERELD EEN GEMISTE KANS OM HET TE LATEN.

Dit uitdragen gaat dikwijls in fasen. Allereerst zal je nog inkomensafhankelijk zijn. Dat betekent niet dat je voor jezelf geen stappen kan maken. Al met één uur per dag kan je een heel eind komen. Begin gewoon eens om je eerste gedachten op papier te zetten! Deze workshop voor thuis is speciaal bedoeld om jou tot je ware doel te brengen. Om niet gelukkig te worden, maar Zielsgelukkig.

Steile trap naar jouw nieuwe carriere

Tweelingzielen

Er zijn in deze tijd steeds meer mensen die uit elkaar gaan. Men vindt geen geluk meer bij elkaar of is niet meer gelukkig in een bestaande relatie. Vaak ook heeft dit te maken met verandering in jezelf. Je hebt behoefte aan een zielsmaatje, gelooft weer in dat missende puzzelstukje en gaat op zoek naar een diepere verbinding in relatie tot de ander. Dit fenomeen wordt ook wel de Tweelingziel genoemd. Het is heel bijzonder om deze te mogen treffen. En zeker het wachten waard!

Al wordt het vinden van een tweelingziel niet bereikt door geduldig af te wachten. Op dezelfde wijze als bij het vinden van jouw Passie in het leven (en misschien juist wel daardóór) kom je in contact met de zuiverste zielsspiegel van jezelf.
Hoe vind ik mijn tweelingziel?

Hoe word ik gelukkig?

Samenvattend zit gelukkig worden dus in het in verbinding staan met jezelf. Het erkennen van je ware gevoelens én hier trouw aan zijn. Dit principe kan je toepassen op elk aspect van je leven. Je zult zien dat hoe meer jij op alle terreinen in overeenstemming leeft met jezelf, jij steeds meer voldoening en geluk zal ervaren. Bovendien zal het je zelfvertrouwen geven door te zien dat jij de dingen voor elkaar krijgt. Je voert dan zelf de regie over je leven.

Overigens is dit een proces dat altijd door gaat. Het is elke dag opnieuw aan jou de taak om het leven ten volste te leven. Er zullen nieuwe doelen komen, nieuwe dromen. Je bent naar de aarde gekomen om het allemaal te mogen ervaren. Geniet dus vol overgave en leef vanuit de bezieling!

Hoe vind ik mijn tweelingziel?

Tweelingzielen in de avondschemer

Hoe vind ik mijn tweelingziel?

Allereerst, een tweelingziel wordt niet gevonden. Een tweelingziel ís er al. Altijd en eeuwig. Heden, verleden, toekomst. Op elk willekeurig moment kun jij contact maken met je tweelingziel! Wil je meer lezen over hoe je contact kunt maken?
Als je goed nadenkt en jezelf open durft te stellen voor de ervaring, weet je dat jouw tweelingziel in het verleden ook al eens contact heeft gezocht met jou.
Heerlijk toch! Om je meer bewust te worden van jullie connectie en de heerlijkheid ervan, publiceer ik vandaag het blog ‘Hoe vind ik mijn tweelingziel?’.

Spiegelen

Net als met alles in het leven, is het nodig om open te staan voor een ervaring voor we deze ontvangen. Of andersom, dat we ten minste geen weerstand ertegen met ons meedragen in ons energiesysteem.
Tegelijkertijd hebben we bij tweelingzielen te maken met het principe van spiegelen. Omdat tweelingzielen tezamen twee helften van één ziel zijn (vandaar ook “tweeling”), spiegelen zij elkaar als geen ander. Het kan dus zijn dat er nog werk aan de winkel is op persoonlijk vlak, bijvoorbeeld om éérst echt met jezelf in contact te komen of jezelf te (her)vinden. Dat is uiteindelijk ook waar de tweelingzielenreis over gaat: het ontmoeten van jezelf.

Meer over het principe van spiegelen en oefeningen om zelf inzichten te verwerven via spiegelsessies, kan je vinden in de artikelen ‘Hoe werkt spiegelen?‘ en ‘Wie zie jij in de spiegel?‘.

Vrouw kijkt in spiegel en schrikt

Geavanceerde zielen

Tweelingzielen zijn vaak geavanceerde zielen die de wereld bewandelen. Zij hebben reeds een groot aantal levens en incarnatiecyclussen afgerond. Als vrijwel volleerde zielen komen zij nog éénmaal terug naar de aarde, en wel om twee redenen.
Het eerste punt is dat zij vanuit de liefde hun grote bron van kennis en wijsheden willen delen om de mensheid op aarde vooruit te helpen in haar evoluatieproces. Dit doen zij simpelweg door te zijn. Vanwege hun grote Liefde voor elkaar en voor de wereld, hebben zij een hoge trillingswaarde die als vanzelf doorstraalt naar hun omgeving. Ook kunnen zij fysiek een voorbeeld zijn voor anderen door de Liefde die zij uitstralen.

Een andere reden is dat zij terugkomen om te ontmoeten, opdat zij in een fysiek lichaam kunnen samensmelten. Na het leven gaan zij samen als één over naar de Zielenwereld.
Dat is goed nieuws!

Kosmische timing

Het betekent dat door ‘de weg van de minste weerstand’ je als tweelingzielenhelft rustig jouw karmische processen mag afronden. In vrede mag je dus berusten dat jij in je hart jouw Levenspad al kent. Je mag erop vertrouwen dat op de juiste tijd, waneer jouw tweelingzielenpartner óók zover is, jullie samen zullen komen.

Dikwijls zijn tweelingzielen mensen die, en misschien herken je hier jezelf wel in, geen behoefte meer hebben aan negativiteit en drama. Die lessen zijn geweest. Zij zoeken niet hun gelijk in conflicten, maar gaan er in kalmte bij vandaan, terug naar Lichtfrequenties die meer matchen met hun natuurlijke staat van Zijn. Die van Liefde en vrede op deze weg van vertrouwen.

Komeet schiet door de lucht

Bagage

Er is nog een belang dat speelt, waarom tweelingzielen liever geen nieuw karma meer op zich nemen. Alleen de zuivere Ziel is een match met de tweelingzielenpartner. Daarom zal elke vorm van negativiteit aanvoelen als ‘ballast’, bagage die een hereniging in de weg staat. Het zijn immers deze aardse lessen, waarvoor zielen naar de aarde komen om verder te leren. Voor even wordt er een stukje aardse karma geleend, tot de Ziel weer doorkan. Deze pijn en omstandigheden is nooit wat ons definieert. Het wil door de Ziel doorleefd en gevoeld worden. En dan gauw weer terug thuiskomen dichterbij en dieper in onszelf!

Authenticiteit

Nog zo’n begrip uit de tweelingzielencommunity is authenticiteit. Hetgeen wat beschreven wordt als ballast en bagage, we willen juist die zuivere Ziel de wereld in schijnen. De ruwe diamant die door het leven geslepen een bron van Licht wil zijn. Geleidelijk aan vinden we het licht terug in onszelf en komen we meer te weten over wat ten grondslag ligt aan ons bestaan. De kern van wie wij allen zijn, voorbij het karma, voorbij de lessen, voorbij de egorollen die we spelen ten opzichte van elkaar (want het zijn niet meer dan dat, rollen) is een sterke verbondenheid in een Eenheid van Liefde en Licht.

5-D en hogere dimensies

Dan hebben we het weer over een hogere dimensie. Die staat van Zijn die we zo graag willen ervaren, waar geen pijn en verdriet is, geen lijden, waar we ook niet meer boos op elkaar hoeven te worden. Waar we zelfs geen afgescheidenheid meer voelen, maar een diepe, innige band en nabijheid van hen die ons het dichts bij het hart staan, zij het in leven of aan de andere zijde. Want deze frequentie wordt niet zozeer bewoond door fysieke lichamen, die nog zóveel te leren hebben. Deze dimensies behoren toe aan de Zielen.

Hoog geavanceerde zielen zijn in staat om door hun bestaan deze prachtige energie naar de aarde te mogen brengen bij leven. Het zijn dus niet alleen engelen, elven of welke naam wij mensen ze in het verleden maar hebben gegeven. De aarde heeft namelijk een groei en ontwikkeling doorgemaakt, dankzij de hulp van al deze prachtige wezens. Gelukkig maar! Nu zijn wij het zelf die óók een kanaal van Liefde en Licht in de wereld geboren mogen worden. Met als voordeel dat wij eveneens het fysieke aspect ervan kunnen ervaren. Dat is heel veelomvattend! Wat een cadeau en dankbaarheid.

Jongen en meisje houden elkaar innig vast

Tweelingzielenliefde

Vanuit deze ziel en zaligheid, mogen wij onze grote Liefde ontmoeten. Een gelijke van wie wij zijn in onze volle glans en glorie. Het Licht. Een thuiskomen. En direct weten wij, déze liefde is anders dan alle anderen. Dit is zoals het hoort te zijn. Ineens vallen alle stukjes op hun plek. Dit is wat we altijd hebben gezocht. Wat we tot nog toe kenden en dáchten dat liefde was, dat verbleekt. Het stelt niet zoveel meer voor. Het lijden, het verdriet dat ons werd aangedaan, vervaagt naar de achtergrond. Het lijkt er niet meer zoveel toe te doen. Het enige dat nog telt, is deze grote Liefde die allesomvattend is en aanwezig.

Tweelingzielen zijn een bron van Liefde en Licht die inspireert. Het zet mensen die het gewaarworden aan het denken. Kan het dan toch? Het werken en ploeteren aan een relatie, dáár gaat het niet om. Dat wat we voorgespiegeld krijgen in films en hoorden in sprookjes, berust het dan toch op waarheidservaring? Durven we ons opnieuw open te stellen voor de liefde, met hoofdletter ‘L’? De Liefde, die gevierd wil worden!

Life is very short, and there’s no time
For fussing and fighting my friend!
The Beatles

Therapeutisch Coachingpraktijk Tweelingzielenhart biedt ondersteuning aan individuele tweelingzielen en fungeert als katalysator bij persoonlijke ontwikkeling.

Hoe word ik verlicht?

Hoe word ik Verlicht?

Verlicht worden is eigenlijk niets anders dan het aannemen van een verhoogde frequentie. In plaats van de vraag Hoe word ik Verlicht? zou je dus ook stapsgewijs kunnen werken aan een verhoogde frequentie. Zeker in deze tijd met alle angst voor het Corona-virus en situaties die kunnen deprimeren. Thuisisolement. Ondernemers wiens onderneming financieel onder druk komt te staan. En ja, zelfs zware gevallen zoals patiënten die zonder afscheid van vrienden en geliefden in eenzaamheid aan hun ziekte overlijden. Het hooghouden van de stemming, jouw trillingswaarde, voor jezelf en anderen kan dus een enorme (op)gave en tegelijkertijd bijdrage zijn.

Hoe word ik Verlicht? Door de omstandigheden om je heen niet meer jouw frequentie naar beneden te laten halen. Ik denk dan altijd aan de Tibetaanse monniken die in gevangenschap en ballingschap toch een staat van onvoorwaardelijke Liefde weten te behouden. Andere voorbeelden zijn Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Vreugde en optimistische gedachten geef je door.

Gelukkig is dit ook een tijd van afgedwongen rust en introspectie, zodat mensen dichter bij zichzelf thuis komen en bij zaken stil mogen staan. Families krijgen meer tijd om samen door te brengen. Ook komen er juist nu zaken aan het licht binnen relaties die niet meer werken, die kunnen leiden tot een nodige ommekeer.

Maar wat is dat dan, een hoge trillingswaarde?
We bestaan allemaal uit energie, een fysiek én energetisch lichaam. Energie is beweging. Per definitie. Waar we ons individueel in onderscheiden is hoe onze energie zich beweegt. Dat maakt ons wie we zijn en uniek. Die trilling wordt bepaalt uit het hele pakketje van hoe we ons voelen, waar we in geloven, onze pijnpunten, kortom alles wat ons vormt in wie wij energetisch zijn. Dat is ook de reden dat we gebeurtenissen en ervaringen aantrekken vanuit overtuigingen, oud zeer én gevoelens vertegenwoordigd in deze laag.

Hoe werkt het?

Er zijn de afgelopen halve eeuw in onze westerse maatschappij heel wat oefeningen en (delen van) tradities uit oudere en oosterse beschavingen onze kant uit gekomen. Denk aan begrippen als zen, een legio aan beknopte reminders en het geloof in positieve affirmaties. De Verlichte staat van de meesters heeft een geïdealiseerde status aangenomen. Ook denken mensen (Don’t worry, be happy!) dat als ze daar maar vaak en lang genoeg aan vasthouden en ze geloven in de kracht van hun affirmaties, dat dan alles vanzelf goed komt.
Helaas, zo werkt het niet. We hebben het hier over processen van jaren als niet mensenlevens!

Hoewel het verplaatsen van onze gedachten en algehele mindset zeker een instrument is om onze vibratie te verhogen, werkt dit enkel tot in de mate waarin wij onszelf niet tegenhouden. Met andere woorden, het pijnlichaam en alles vanuit het verleden dat nog niet is verwerkt, kunnen wij niet bedekken met oogkleppen van wishfull thinking, hoe mooi we deze ook maken. Onze pijnpunten willen eerst gezien, gehoord en geheeld worden. Daarom zullen zij hoe dan ook terugkomen tot er een zeker zelfinzicht is behaald. Pas als de blokkade is opgeheven komt er ruimte vrij voor verandering. Zelf aan de slag? Opdrachten die aansluiten bij dit artikel en je zelf thuis kan doen, staan beschreven in de workshop ‘Finding stillness’.
Een self-fulfilling prophecy werkt echter wel de andere kant op. Bijvoorbeeld als wij geloven dat iets zal “falen” of “geen kans van slagen heeft”. Want dergelijke woorden of overtuigingen zijn in zichzelf voldoende om een blokkade te creëeren.

Methoden en opdrachten

Wanneer wij aan onszelf gewerkt hebben, zodat energie vrij van blokkades door en van ons lichaam kan stromen, kan ons energetisch lichaam een hogere trilling aan gaan nemen en uitstralen. Hier komt ook de vergelijking vandaan wanneer iemand in de zeldzaamheid werkelijk is ‘Verlicht’. Mensen gaan er jonger uitzien en een zeker (hoge frequentie) Licht uitstralen.
Zoek jij hulp of vind je het moeilijk om positief te blijven, schrijf je dan nu in voor een consult.

Waar wij aan de ene kant onszelf tegenhouden met beperkende oordelen, gedachten vanuit het ego en wanneer we ons te weinig durven over te geven aan Verlangens en gevoelens vanuit het hart en ook de intuïtie van bovenaf, speelt er aan de andere kant dat men enkel zoveel Licht kan bevatten of waarnemen als dat men herkent. Dat betekent dat je dus voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling ook op zoek zal moeten naar dit Licht.

Rumi verwoordt dit prachtig: ‘The beauty you see in others is a reflection of yourself’. Hoe word ik Verlicht? Pas als jij het licht in jezelf hebt ontdekt, dat als een bron van binnenuit door jouw energetisch lichaam stroomt, zal je ervaringen aantrekken die passen bij déze frequentie. En zelfs andere dimensies kunnen waarnemen. Dat is wat we noemen de Verlichte staat.

Het hart is de poort naar het Koninkrijk (of het oog van de naald, zo je wilt;-)). Het is niet altijd de meest gemakkelijke weg, maar ook niet onmogelijk.

Boeddhistische stapelstenen met bloem

Een gezegende week vol Liefde en licht op jouw pad!

Hoe vind ik mijn carrière?

Geblinddoekte vrouw

Zoek jij of word je gevonden?

Hoe vind ik mijn carrière? Ze zeggen wel eens dat als iets zo moet zijn, het jou vindt. En niet andersom. Dat is natuurlijk erg fijn. Maar als je inmiddels (iets meer of iets minder;-)) voorbij de dertig bent en het leven heeft jou nog niet gevonden, kan je gaan twijfelen.
Wat doe ik toch verkeerd? Anderen hebben hun droompartner, kinderen en een carrière waarvan zij niet alleen een mooi huis betalen, maar ook nog eens 4x per jaar naar droombestemmingen afreizen.

Misschien wil je wel direct van de bank opspringen als je dit leest, omdat het je prikkelt om zélf het heft in handen te nemen. Wacht nog heel even. In dit artikel wil ik inzoomen op het carrière-aspect. En enkele universele wetten met je delen, waarom het kan zijn dat het leven nog niet voorbij is gekomen.

Maak van passie en ambitie jouw carrière.
Volg deze 8-daagse cursus vanuit huis

Weten wat je wilt

Allereerst is het van belang dat je weet wat je wilt. Op de trap naar succes, zijn er vele treden. Het kan eigenlijk niet anders dan dat jij gaandeweg steeds een stapje verder komt. Niemand staat immers stil. Het is één van de kernwetten van ons bestaan, dat alles altijd in beweging is. Kijk maar eens over je schouder van waar je nu staat. Waarschijnlijk is dit de manifestatie van wat je een aantal jaar terug wilde én geloofde dat je bereiken kon.
Waar naartoe die beweging gaat, dat bepaal je zelf.

Door intenties en doelen te stellen, bepaal jij waar de trap naartoe leidt. Je wilt er dus zeker van zijn dat jij jouw zuivere gedachten de wereld instuurt. Anders wordt het twee stappen naar voren en een stap terug. Of een zigzag. Het kan allemaal, maar de reis wordt er niet korter op. Bovendien is het risico dat je in de tussentijd gaat twijfelen aan je eigen kunnen en het Zielenpad, omdat je het niet ziet gebeuren voor jou.

Stel je twijfelt tussen bibliothecaris en pizzaboer! De ene dag bouw je aan een carrière in de literatuur (twee stappen naar links). Een volgende dag doe je contacten op die je mogelijk verder kunnen helpen bij het verwezenlijken van een eigen pizzatent (twee stappen naar rechts). Je bent in de zevende hemel, maar een week later slaat opnieuw de twijfel toe. Weer kruip je in je laptop, op zoek naar vacatures in de Letterkunde. En de trap die leidde naar jouw droom voor een 4-sterren Italiaans restaurant? Daar gebeurt niet zoveel mee, want jij staat niet op die trap.

Het is dus van belang dat je weet wat je wilt! Op die manier kan jouw droombaan zich stap voor stap manifesteren.

Een carriere als Superman?

Wat zijn jouw onderliggende drijfveren?

Als ik met klanten in de praktijk werk, vraag ik altijd door naar onderliggende redenen. Er zijn namelijk nogal wat misverstanden.

Zo kan iemand die nog niet te groot durft te denken, bijvoorbeeld een pizzatent nastreven terwijl de droom een 4-sterrenrestaurant is. Of iemand is van mening een restaurant te moeten beginnen, terwijl de ware passie erbij ligt om te zorgen dat mensen goed eten. Zorgzaam voor ouderen het eten verzorgen kan een betere uiting zijn van die behoefte. Of voedingsdeskundige.

Het is dus van belang om door te zoeken naar jouw ware drijfveren en beweegredenen. Dat idee dat voorbij komt om pizza’s te bakken in jouw eigen zaak hoeft niet per sé het einddoel te zijn. Het kan ook dat helpende engeltje op jouw pad zijn, dat jou de goede kant uitstuurt. Je wordt aan het denken gezet. Jij, met jouw studie in de Letterkunde, volg jij nog wel jouw Hart? Het kan zijn dat iets dat jou toen zo interessant leek, niet jouw levensmissie blijkt.

Twijfel je aan jouw ware drijfveren of wil je graag jouw Passie vinden? Een coachingsgesprek kan je daarbij ondersteunen. Laat je in de goede richting wijzen!

Carrière shoppen

En dan begint het feest! Je mag opnieuw gaan ontdekken. Wat is er allemaal te verkrijgen in deze wereld? Wat past bij jou, vandaag, en wat niet? Zie het als een buffet, waar jij nog even te gast bent. 

Als jij van binnen weet wat er bij je leeft, kan je aan de slag. Het is trouwens nooit stilstand wanneer een plan of idee zich niet manifesteert. Het is zelfs een duidelijk signaal om bij jezelf ten rade te gaan. Íets is niet helder. Krijg voor jezelf die duidelijkheid, dan kan je met volle kracht vooruit. Een impasse is dus altijd goedbedoeld door het universum. En nooit reden om bij de pakken neer te zitten.

Je stond al? Mooi. Trek je jas aan en ga naar buiten. Of sla dat boek open, dat jou al zolang trok. Zelfs de tv, als dat je wordt ingegeven. Volg de geur- en kleursensaties van het leven. Wat trekt jou aan? Of jij het… Wie zal het zeggen.

Hoe vind ik mijn carrière? Ga aan het buffet. Geniet met volle teugen en vol overgave! Durf je eraan over te geven. Het is de weg naar jouw bestemming.

Een gezegende reis en voortgang!

buffet van jouw hart

Wie zie jij in de spiegel?

Wie zie jij in de spiegel?

Wie zie jij in de spiegel?

Vorige week hebben we het gehad over ‘spiegelen’. Bekijk het artikel over Spiegelen: wat is het en hoe werkt het? Methoden en opdrachten. Dit was vooral om jou ervan bewust te maken dat anderen in jouw omgeving jou spiegelen. Vind je ze lief of juist heel vervelend? Dit zegt iets over jou!

Ook heb je jezelf in de spiegel bekeken, even vluchtig in de ochtend voor je de deur achter je dichttrok. Deze week blijven we er wat langer bij stilstaan.

Wie zie jij in de spiegel als je jezelf wat langer bekijkt? Van een afstandje, zoals anderen jou zien. Wat valt je als eerste op?

De eerste spiegelsessie

Wie zie jij in de spiegel? We kunnen veel leren door te observeren. Anderen, maar ook onszelf. Dit komt omdat wij dingen vanuit onze achtergrond en ervaringen op een bepaalde manier kleuren. We kunnen veel leren van het ‘filter’ waardoor wij de wereld waarnemen.

Het begint al bij afstand. Als jij écht jezelf wilt bekijken, durf je dan dichtbij de spiegel te gaan staan? Of blijf je liever op een afstandje? 
Vind je het fijn om jezelf eens diep in de ogen te kijken om te peilen bij jezelf hoe je ervoor staat? Of kijk je liever naar het totaaloverzicht? Je lichaamshouding. Uitstraling. En wat je aanhebt.

Er zijn eigenlijk zoveel manieren waarop je naar jezelf kunt kijken. Al die lagen in jezelf die jou allemaal jouw prachtige zelf maken! Vaak weet je intuïtief wel welke op dit moment het meeste aandacht behoeft. Welke jou de meeste informatie verschaft. Of waar je klaar voor bent.

Wie ben jij? Waar sta je? Wat zie je?

De lagen van de ui afpellen

Je kent ongetwijfeld de vergelijking van de lagen van een ui. Zo kunnen wij ook onszelf ‘afpellen’ door telkens een stapje verder onszelf toe te laten.

Een voorbeeld is rode lipstick ‘s morgens. Maar achter die rode lipstick kan zo ontzettend veel meer steken. Misschien houd je van kleur óf voel je je vandaag passievol (de kleur van de liefde)! Misschien denk je dat het je sexy maakt. Of voel je je juist onzeker over dat je lippen te dun zijn. Of je helemaal niet gezien wordt!
Allemaal voorbeelden die pas verklaard worden in diepere lagen.

Het leuke is dat achter die beweegreden ook weer diepere lagen steken. Want waarom zijn we onzeker over of we wel of niet worden gezien en gehoord? En wíllen we sexy zijn of denken we dat dat is wat de wereld van ons verwacht?
Zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Een klein signalement kan dus een kettingreactie van zelfrealisaties opleveren, waarbij jij steeds dieper bij je kern uitkomt. Vaak ook steken er gebeurtenissen achter uit het verleden, waarvan je je niet bewust was. Nu ben je dat wel. En dus kan je nieuwe, bewuste keuzes gaan maken over hoe je wilt handelen.

Smiley zegt Goed bezig!

Vind je het moeilijk om bij de kern uit te komen of weet je niet goed waar jouw knelpunten/ pijnpunten vandaan komen? Je kan deze oefening ook samen doen met een coach.

En nu, terug naar buiten!

Je hebt heel bewust, stapje voor stapje, door al deze lagen bij jezelf heen mogen gaan, naar binnen toe. Nu kan het zijn dat het makkelijker voor je is om ook anderen dichterbij te laten. Doordat je jezelf een beetje beter hebt leren kennen, durf je je kwetsbaarder op te stellen naar de mensen in je omgeving.

Door de band met jezelf te verdiepen, kunnen jouw relaties zich verdiepen. In deze workshop die je thuis kan doen, staan tal van vergelijkbare oefeningen!

Wat je hebt gevonden in jouw kern en nu begrijpt, mag je mee terug nemen naar buiten toe. Met dit zelfinzicht mag je meer zelfvertrouwen uit gaan stralen. Alternatieve kleding dragen in plaats van sexy! Hippiekleding. Of een nog fellere kleur rode lipstick.;-)
Het is helemaal aan jou. Je hebt het jezelf zojuist ingefluisterd. En wees eerlijk, is er een betere raadgever over wat jíj fijn en belangrijk vindt, dan jij?