Hoe leef ik de overgave?

Opnieuw een vraag die ik geregeld te horen krijg in de praktijk. Al die mooie woorden. Die mooie beeldspraak. Maar wat betekent het werkelijk in de praktijk en is het wezenlijk mogelijk om uit te voeren? Of is het niet meer dan dat; beeldspraak.
‘Hoe leef ik de overgave?’ Het lijken grote woorden, maar eigenlijk is het heel simpel.

Hoe leef ik de overgave?

Het begint allemaal met een zekere drang naar verandering. Het tipje van de sluier werd voor jou opgelicht en ineens weet je, het kan ook ánders!

En dan ga je zoeken. Maar waar begin je? En wat was het ook alweer dat je zocht? Het is allemaal nog binnenin jou aan het uitkristalliseren. Het begint vorm te krijgen, maar je kunt het nog niet vastpakken.


Heb je hulp nodig of wil je angsten overwinnen die je in de weg staan? Lijkt er altijd iets te zijn dat je tegenhoudt? Of wil je meer plezier ervaren, maar weet je niet precies wat dat voor jou inhoudt?

Je evalueert of vrienden en activiteiten wel bij je passen. Gaat weer op zoek, als dit niet past, wat dan wel? Kan het zijn dat er nóg iets te verkrijgen is in deze wereld, dat ik nog niet ken.

Geleidelijk aan maak je plek voor het onbekende. Hierbij laat je intuïtief jouw hart de leidraad zijn. Langzaamaan ga je vertrouwen op dat stemmetje.

Je staat soms van jezelf te kijken, dat je meer en meer ingevingen blindelings volgt. Je stelt geen vragen, kan het niet beredeneren, toch wéét je dat het goed zit. Dit is het innerlijk weten, waar we allemaal toegang toe hebben.

In een maatschappij van ratio en boerenverstand hadden we het afgezworen. Daar is het weer! Het klopt aan onze deur, om te worden binnengelaten.
Wij zijn het zelf. Het is ons innerlijk, of onze Ziel.

De gelukservaring zit hem daarin, dat wanneer we luisteren en ons over durven te geven aan deze diepste Stem, wij mee gaan resoneren met de Ziel. We lopen dan als het ware synchroon, fysiek lichaam en onze energetische lichamen allemaal met elkaar verenigd en in overeenstemming. Dat creëert harmonie en sterkt ons: we doen het juiste!

We vinden onszelf in de rust. Het vertrouwen in onszelf neemt toe, óók als mensen in onze omgeving misschien een andere mening of zienswijze hebben. Dat stoort ons niet, het mag. Wij weten dat wij voor onszelf de juiste koers varen.

En dan komen er nieuwe kansen. Nieuwe vriendschappen op ons pad, een vacature naar een werkveld dat we al zolang overwegen. Deuren gaan open die eerder gesloten waren. We weten dat het de bedoeling is en pakken die kans met beide handen aan!

Wat is het leven mooi… Het past steeds beter bij ons. Als we eens om ons heen kijken, zien we dat alles klopt, dat alles goed is en dat alles zo hoort te zijn.

Wat een geluk!

Hoe leef ik de overgave?

Wat hadden de Katharen ontdekt?

Er gaat een verhaal de ronde over Maria Magdalena die als belangrijkste discipel (en tweelingziel) Jezus’ werk voortzet. Van hieruit zouden zelfs de Katharen voort zijn gekomen. Jezus sprak dat liefde het allerbelangrijkste was. En dat het koninkrijk in onszelf zit. We konden dat bereiken bijvoorbeeld “door te worden als een kind”.
Wat hadden de Katharen ontdekt? Inderdaad beleren zij het belang van het openen van ons hart.

Inmiddels heeft dit gedachtegoed ook in Nederland voeten aan de aarde gekregen. De gedachte dat het hart een speciale rol en betekenis heeft bij ons handelen en keuzes maken, klinkt door in velerlei uitspraken als ‘Luister naar je hart, want dat klopt!’.

Natuurlijk moeten we ook de rest niet vergeten. Want zouden we alleen in onze passie blijven voelen, dan wordt zij verbannen naar de droomwereld. We hebben onze handen en onze wilskracht nodig om tot actie over te gaan en te dóen. En ook onze stem en het keelchakra zijn van belang om naar andere mensen uit te spreken wat we verlangen. Op die manier bereiken we samen onze doelen.

Dan is er nog het wortelchakra. Deze controleert voor ons de praktische kant, of het wel veilig is en wij op een realistische manier onze doelen kunnen behalen. Tot slot stemt het kroonchakra voor ons af gedurende het proces of we nog op de juiste weg zitten, de goede koers varen.

Alle chakra’s zijn dus even belangrijk en nodig bij het manifesteren van onze verlangens. Waar komt het dan toch vandaan, dat het hart op zo’n centrale plek is komen te staan?

We komen recentelijk uit een tijdperk die vooral rationeel ingesteld was. In de vorige eeuw stond de wetenschap voorop. De ene ontdekking na de andere volgde in een duizelingwekkend tempo. Technologieën vormden de maatschappij zoals deze nu is. Even leek the sky the limit…. Alsof we met ons denken elk probleem konden overwinnen, ziektes teniet konden doen en bijna alles wat wij mensen uitvoerden konden afdoen aan machinale robots.

Inmiddels zijn we daarvan teruggekomen. We weten dat ook de moderne wetenschap beperkingen heeft en dat wij als mensen, als het er echt op aan komt, nog steeds overgeleverd zijn aan grotere machten. Het Corona-virus is hier alleen maar een voorbeeld van.

Maar waarom dan uitgerekend de fascinatie met het hart? De periode dat we ‘in ons hoofd’ zaten, waren we het even kwijtgeraakt. Het contact met onszelf.

Het hart bevat namelijk meer dan alleen het voelen, voelen wat er binnenin ons gaande is. Het is ook de plek van waar wij ons kunnen verbinden, met anderen en met onszelf.

Dit is waar de Ziel erbij komt. De ziel spreekt tot ons en wil gehoord worden. Opdat wij kunnen groeien. Opdat wij gelukkig kunnen worden. Het stelt ons in staat te handelen in overeenstemming met onze diepste kern. Contact met onszelf is nodig om die stem te kunnen horen in de chaos van alle geluiden (letterlijk!) in deze wereld.

De Katharen stelden dat wij door de poort van ons hart de verlangens van onze ziel dírect de wereld in konden manifesteren. Onderzoek heeft aangetoond dat het hart wezenlijk meer is dan het orgaan waar wij het oorspronkelijk voor hielden. Het zou beschikken over een eigen intelligentie. Het stuurt trillingen de wereld in die vele malen sterker zijn dan hersengolven. En vanuit de Wet van de aantrekking kan dit ons dus sneller resultaat opleveren.

Hoe krachtiger wij ons beoefenen in het openstellen van ons hart, vrij van blokkades, vrij van woede middels de vergeving die Jezus ons leerde en vol dankbaarheid opdat wij mogen ontvangen, hoe sterker deze manifestatiekracht voor ons kan werken. Het levert ons over aan de overgave. Dan komen we te staan in onze zielskracht en leven wij onze Zielsmissie hier op aarde.

Wat is kundalini?

Enkele mensen wagen zich eraan te spreken over kundalini of zelfs oefeningen mee te geven om deze krachtige energie op te wekken. Kundalini wordt beschreven als een figuurlijke slang die vanuit het tweede chakra (levensvreugde, sensualiteit) bij het ontwaken van onder naar boven door het hele ruggenmerg kruipt. Hierbij komt immens veel energie vrij, dat ook wel inherent bij het transformatieproces wordt genoemd. Dit hoeft echter niet zo te zijn, het één kan ook los van het ander voorkomen.

Voor mijn gevoel is kundalini iets van de oudheid en zijn wij als mensheid het sinds kort opnieuw aan het (her)ontdekken. Hierdoor voelen deze bronnen voor mij enigszins beperkt en als het tipje van de ijsberg. 

Kundalini ijsberg

Kundalini is jóuw energie…!

Het is wel zo dat door vorige levens wij onbewust bekwaam beoefeningen in ons mee kunnen dragen uit de tijd van deze oude beschavingen. Waardoor het lezen van een tekst als ‘waar’ of als ‘onwaar’ kan aanvoelen. Gedurende een leven wordt er dan als stukjes van de puzzel geleidelijk aan steeds meer herinnerd en ontwaakt het bewust bekwaam. Dan wordt een vaardigheid of gave die je al in je had een krachtig instrument!

Wat ik geloof is dat als tweelingzielen al in eerdere levens fysiek samen zijn geweest (als geliefden of door spirituele rituelen), zij opnieuw geboren worden met een reeds ontwaakt bewustzijn en geactiveerde kundalini-energie. Je zult dingen herkennen in oefeningen om kundalini te ontwaken, maar deze zijn voor jou niet (meer) van toepassing. Want kundalini is er al en stroomt door jou!

Daarom vind ik het ook zo belangrijk voor degenen die mijn website en mijn praktijk bezoeken om er een blog aan te wijden, zelfs al ga ik hiermee een taboe-onderwerp aansnijden. Zeker als jij hier bent om meer te leren over jouzelf als (helft van) een tweelingziel is kundalini van belang.

Het kan zijn dat je herinneringen hebt aan vorige levens, al dan niet met jouw wederhelft (meestal wel). Gebeurtenissen in dit leven zijn een keerpunt geweest en herinneringen aan iets heel fijns (dan wel Hem of Haar) hebben zó’n immens diepe blauwdruk op je Ziel achtergelaten dat de herinnering zelfs nu nog nagalmt. Vanuit een enorm verlangen heb je er, bij vlagen en perioden, in dit leven zelfs naar gezocht.

De kans is groot dat je dit niet hebt gevonden, maar juist daardoor bracht je zoektocht je inzichten en (zelf)kennis over het bestaan van de Ziel, gevestigde waarden en omgangsnormen trok je in twijfel en je kreeg een idee over jouw individuele Zielsmissie. Waarom je in het hier en nu opnieuw geïncarneerd bent.
Dan ben je overigens al een heel eind op weg, dus reden genoeg om daar even bij stil te staan en trots te zijn op jezelf!

Smiley zegt Goed bezig!

De oorsprong

Er was een tijd dat we van nature kundalini-energie door ons hadden stromen. We voelden ons sterk en vitaal en konden de hele wereld aan. Misschien was dit zelfs (een deel van) de reden waarom er van die verre oudheid verhalen bekend zijn over mensen die véél ouder werden dan wij nu met al onze medische technologie. Maar hoe het ook zij, dichtbij de Bron, vlak na de schepping was kundalini een gegeven net zo als het geboorterecht.

Hierbij hoorde ook dat we niet maar zo met iedereen relaties begonnen. We begrepen dat er één heel speciaal iemand voor ons was en dat wij met deze persoon niet alleen fysiek, maar ook op Zielsniveau konden samenkomen.

Dit was een geheel andere gewaarwording. Waarom zouden we met minder genoegen nemen? Tijdens dit samenkomen werden de blokkades van onze chakra’s verwijderd, ons aura gezuiverd en ja, kundalini opnieuw bekrachtigd. 

Kundalini als pure Liefdes-energie

Wat is kundalini? Rumi schreef eens dat de manier waarop wij de liefde bedrijven, zich spiegelt aan onze verhouding met God. En ik denk dat hij gelijk heeft. 

Bekrachtig je je eigen heiligheid, of geef je jezelf weg? Durf jij je over te geven aan de ander, of volg je enkel lagere driften? Wat is het dat je werkelijk zoekt in intimiteit?

Kundalini-energie is een roep naar je eigen goddelijkheid, en de erkenning daarvan in de ander. Wat een prachtig cadeau! 

Het geeft ons mensen de kracht en het vuur om in essentie tot in het diepst van onszelf te Zijn. Om in Liefde en kracht te kunnen geven en delen, om te creëren vanuit onze oerkracht, zolang als wij leven.

Eer jezelf en de ander! 

Boeddhistische stapelstenen met bloem

Jij en Kundalini!

Is jouw kundalini energie al aan het stromen?
Therapeutisch Coachingpraktijk Tweelingzielenhart is katalysator in persoonlijke ontwikkeling. Dat wil zeggen ondersteuning bieden aan jouw unieke proces, waar jij je op dit moment ook bevindt.