Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de adviezen van coachingpraktijktweelingzielenhart.nl. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar coachingpraktijktweelingzielenhart.nl naar doorlinkt.

N.B.: Een tekst vervangt nooit een contactconsult welke op jou persoonlijk is afgestemd. Een coach is geen arts/ psychiater of in staat toestanden te behandelen van dergelijke zwaarte dat zij medicijnen of een arts/ psychiater vereisen.

Heb je vragen of klachten over de site coachingpraktijktweelingzielenhart.nl dan kun je contact met ons opnemen via linda@coachingpraktijktweelingzielenhart.nl.