Wat hadden de Katharen ontdekt?

Er gaat een verhaal de ronde over Maria Magdalena die als belangrijkste discipel (en tweelingziel) Jezus’ werk voortzet. Van hieruit zouden zelfs de Katharen voort zijn gekomen. Jezus sprak dat liefde het allerbelangrijkste was. En dat het koninkrijk in onszelf zit. We konden dat bereiken bijvoorbeeld “door te worden als een kind”.
Wat hadden de Katharen ontdekt? Inderdaad beleren zij het belang van het openen van ons hart.

Inmiddels heeft dit gedachtegoed ook in Nederland voeten aan de aarde gekregen. De gedachte dat het hart een speciale rol en betekenis heeft bij ons handelen en keuzes maken, klinkt door in velerlei uitspraken als ‘Luister naar je hart, want dat klopt!’.

Natuurlijk moeten we ook de rest niet vergeten. Want zouden we alleen in onze passie blijven voelen, dan wordt zij verbannen naar de droomwereld. We hebben onze handen en onze wilskracht nodig om tot actie over te gaan en te dóen. En ook onze stem en het keelchakra zijn van belang om naar andere mensen uit te spreken wat we verlangen. Op die manier bereiken we samen onze doelen.

Dan is er nog het wortelchakra. Deze controleert voor ons de praktische kant, of het wel veilig is en wij op een realistische manier onze doelen kunnen behalen. Tot slot stemt het kroonchakra voor ons af gedurende het proces of we nog op de juiste weg zitten, de goede koers varen.

Alle chakra’s zijn dus even belangrijk en nodig bij het manifesteren van onze verlangens. Waar komt het dan toch vandaan, dat het hart op zo’n centrale plek is komen te staan?

We komen recentelijk uit een tijdperk die vooral rationeel ingesteld was. In de vorige eeuw stond de wetenschap voorop. De ene ontdekking na de andere volgde in een duizelingwekkend tempo. Technologieën vormden de maatschappij zoals deze nu is. Even leek the sky the limit…. Alsof we met ons denken elk probleem konden overwinnen, ziektes teniet konden doen en bijna alles wat wij mensen uitvoerden konden afdoen aan machinale robots.

Inmiddels zijn we daarvan teruggekomen. We weten dat ook de moderne wetenschap beperkingen heeft en dat wij als mensen, als het er echt op aan komt, nog steeds overgeleverd zijn aan grotere machten. Het Corona-virus is hier alleen maar een voorbeeld van.

Maar waarom dan uitgerekend de fascinatie met het hart? De periode dat we ‘in ons hoofd’ zaten, waren we het even kwijtgeraakt. Het contact met onszelf.

Het hart bevat namelijk meer dan alleen het voelen, voelen wat er binnenin ons gaande is. Het is ook de plek van waar wij ons kunnen verbinden, met anderen en met onszelf.

Dit is waar de Ziel erbij komt. De ziel spreekt tot ons en wil gehoord worden. Opdat wij kunnen groeien. Opdat wij gelukkig kunnen worden. Het stelt ons in staat te handelen in overeenstemming met onze diepste kern. Contact met onszelf is nodig om die stem te kunnen horen in de chaos van alle geluiden (letterlijk!) in deze wereld.

De Katharen stelden dat wij door de poort van ons hart de verlangens van onze ziel dírect de wereld in konden manifesteren. Onderzoek heeft aangetoond dat het hart wezenlijk meer is dan het orgaan waar wij het oorspronkelijk voor hielden. Het zou beschikken over een eigen intelligentie. Het stuurt trillingen de wereld in die vele malen sterker zijn dan hersengolven. En vanuit de Wet van de aantrekking kan dit ons dus sneller resultaat opleveren.

Hoe krachtiger wij ons beoefenen in het openstellen van ons hart, vrij van blokkades, vrij van woede middels de vergeving die Jezus ons leerde en vol dankbaarheid opdat wij mogen ontvangen, hoe sterker deze manifestatiekracht voor ons kan werken. Het levert ons over aan de overgave. Dan komen we te staan in onze zielskracht en leven wij onze Zielsmissie hier op aarde.

2 antwoorden op “Wat hadden de Katharen ontdekt?”

  1. Het waren de Katharen die wisten, dat via het hart in verbinding met de Geest de hoedanigheden (blauwdruk) van de ziel direct het Geestelijke Scheppingsplan kon manifesteren.

    Het is de Scheppingskracht, die in haar viervoudig werking van: Accepteren – Verwerken – Beproeven – Loslaten haar werk het werk laat doen.

    Het hart is dan ook in staat om elke tegenstelling op te doen lossen door te werken aan jouw ómgording! [Efeze 6:11-14] Ómgord zijn, wil zeggen dat jij de lagere drie chakrasferen onder jouw hart hebt weten te verankeren, waardoor jouw onderkleed (Lichtkleed) veiliggesteld is. Het zijn de sferen vrij van energetische blokkades. Yeshua leerde ons om ons zelf te vergeven, door de Éne dat Vader te kennen in alles wat IS.
    De Vader is de enige manifestatiekracht die door Alles heen werkt om onze zielsmissie bewust te worden. De ziel ligt direct rechts onder het hart, in een zee van meer dan 70.000 neuronen, die onze intuïtie vormt in verbinding met de Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *